SERVICE FEEDBACK FROM CUSTOMERS

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại iBONE FiSiO, Anh/Chị vui lòng đánh giá giúp hệ thống iBONE FiSiO để nắm bắt tình hình

PHẢN HỒI DỊCH VỤ TỪ KHÁCH HÀNG

 

PHẢN HỒI NGAY

 

Tải hình ảnh hoặc PDF

5. Hôm nay ĐTV có trao đổi thêm cho mình về sản phẩm hay dịch vụ của phòng khám chưa ạ? ( Chỉ dành cho khách THĂM KHÁM LẠI Ở BUỔI 5 *)

4. Chất lượng về cơ sở vật chất, dịch vụ tại phòng khám iBONE FiSiO?

3. Chất lượng về đội ngũ nhân sự: Bác sĩ, Trợ lý Bác sĩ, Điều trị viên, Lễ tân, Bảo vệ...... *

2. Hình thái, vị trí và thẩm mỹ (nếu có) ?

1. Tiến triển bệnh lý hiện tại? 

Liên hệ trợ lý Bác sĩ